NEWS      EXHIBITIONS      WORKS      BIOGRAPHY      TEXT      PUBLICATION      CONTACT


Mark個展

黑色書房誠品Art Studio,台北,台灣
Jan 26 - Mar 10, 2013
黑色書房的概念是成為生產黑色書的機器。讀者可以將感興趣的書帶來當作素材,我將為它製作特別的黑色書套。一本又一本的黑色書將會隨著讀者回家,關於黑色書房的回憶將隨著這些書的移動,保留在每一個讀者的書架上。